REFERAT FRA ÅRSMØTET 24/9 2003

Det var 11 medlemmer til stedet da årsmøtet begynte, et medlem kom i løpet av møtet.

1. VALG AV MØTELEDER , REFERENT OG 2 PERS TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN

Leder ønsket velkommen. Tor Tveraan ble som vanlig valgt til møteleder. Anders L. Karlsen ble valgt til referent. Arne Kittilsen og Ivar Buer ble valgt til å undertegne protokollen.

2. STYRETS ÅRSBERETNING

Gaver/Blomster: Oppmerksomhet til Eidanger guttekorps sitt jubileum

Arrangementer: Solist konsert med Porsgrunn og Skien kulturskole avlyst p.g.a manglende oppslutning fra gjestene.

Vellykket arrangement på Mulevarde med gjestene: Herøya musikkorps, Borgestad musikkorps og Telefylket.

3. REVIDERT REGNSKAP

Det reviderte regnskapet ble enstemmig vedtatt.

4. EVT. VEDTEKTSENDRINGER

Endring av punkt 6b, kontingent

Nytt forslag: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

5. EVT. INNKOMNE FORSLAG

Det var ikke kommet inn noen forslag til styret.

6. KONTINGENTER

Styret fremmet forslag om å øke den årlige kontingenten fra kr. 600 til kr. 1000. Begrunnelsen fra styret var økte utgifter , og mindre renteinntekter. Forslaget ble enstemmig vedtatt.

7. BUDSJETT FOR KOMMENDE ÅR.

Budsjett for kommende år fikk et par justeringer. Leie av Asbjørn kloster ble økt med kr. 5000. Fra 10000 til 15000. Honoraret til formann ble redusert med kr 1000 , fra kr 3000 til kr 2000 pr. år. Justeringene på budsjettet for kommende år ble enstemmig vedtatt.

8. VALG

Alle valg ble enstemmig vedtatt.

Gjør oppmerksom på at vara representant mangler. Styret velger 2. Vararepresentant etter årsmøtet.

Styret for 2003/2004 består av følgende: (klikk her)

   

Møteleder Tor Tveraan hevet årsmøtet. Porsgrunn 24. September 2003

 

Anders L. Karlsen Arne Kittilsen Ivar Buer

Referent