1. mai 2004

0815Oppmøte i Hammerkrysset
0830Flaggparade
0930Tale og bekransning i Minneparken. "Ja vi elsker" og "Seiren følger våre faner"
1000Frokost på Asbjørn Kloster. Kr 30,-. Medlemsmøte
1145Oppmøte Vestsiden skole
1200Avmarsj fra Vestsiden skole. PJO spiller før og etter talen. "Ja vi elsker", "Seiren følger våre faner" og "Internasjonalen".

Forbi Minneparken spilles det, eller marsjeres til trommemarsj. (Ikke opphør av musikk)Korpsfane hilser ikke. Tamburmajor hilser.

Marsjefte medbringes. Husk nasjonalsangene. Hvite hansker. Marsjer (ikke rekkefølge):