Hege og Anne Lene var blant de som fikk åremålsmedaljer.

Årsfest